Hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.  Tổ, nhóm chuyên môn của Trường mầm non Hương Cần luôn quan tâm xây dựng các hoạt động cho trẻ được tham gia thực hành, trải nghiệm từ những kiến thức thực tế phù hợp với đặc điểm của trẻ và các điều kiện thực tế sẵn có của địa phương, trường lớp.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm của các cháu trường mầm non Hương Cần

Các bé lớp 3 tuổi thực hiện hoạt động chăm sóc cây ở góc thiên nhiên

Các bé khối 4 tuổi thực hiện hoạt động chăm sóc vườn rau

Hoạt động thăm vườn cây ăn quả của các bé khối 5 tuổi

Hoạt động của các bé khối nhà trẻ