Theo chuyên gia, nếu không dồn sức đầu tư cho mầm non thì những hệ lụy xảy ra với trẻ vẫn tiếp diễn.